SERVUS, O. VMO Brno Jih - variantní řešení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Smělý, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bijok, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 54933