ADAMEC, J. Řízení rizik stavebních investičních projektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Korytárová, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dufek, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 54942