BÖHM, P. Studie řešení protipovodňové ochrany části obce Janová na levém břehu Vsetínské Bečvy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Zachoval, Zbyněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kremláček,, Ivo

Navrhovaná známka

eVSKP id 54958