BOROVÝ, J. Klasifikace mračen bodů z leteckého a mobilního skenování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Volařík, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kuruc, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 117745