CHALUPKOVÁ, K. Analýza obsahových a grafických chyb kartografických děl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Plánka, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Andělová, Pavla

Navrhovaná známka

eVSKP id 117753