HALAJOVÁ, A. Analýza únikových tras v 3D modelu budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Černý, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartoněk, Dalibor

Navrhovaná známka

eVSKP id 117751