MATUŠKOVÁ, K. Určování rovinnosti podlahových konstrukcí pomocí laserového skenování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalvoda, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kalvodová, Petra

Navrhovaná známka

eVSKP id 117757