ZOUBEK, P. Zaměření polygonu v prostoru jeskyně Býčí sklála v Moravském krasu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šváb, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mottl, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 117743