MAJERČÍKOVÁ, R. 3D model vybraného objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoněk, Dalibor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Viktorová, Stanislava

Navrhovaná známka

eVSKP id 117737