SLIŠKA, A. Zpřesňování astronomicko-geodetických tížnicových odchylek na vybraných bodech v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Machotka, Radovan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kratochvíl, Radim

Navrhovaná známka

eVSKP id 117801