KOFIRA, M. Porovnání práce geodeta v Norsku a v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Machotka, Radovan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vondrák, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 117796