ŽIŽLAVSKÁ, T. Ověření kvality katastrální mapy v katastrálním území Křtěnov u Olešnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Berková, Alena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zvolská, Hana

Navrhovaná známka

eVSKP id 117744