ZAJÍČKOVÁ, K. Gravimetrická měření a opakovaná nivelace na polygonu Tetčice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Lubomil

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Weigel, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 117787