MAUREROVÁ, L. Systémy TZB v nemovitých památkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hirš, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vlček, Milan

Navrhovaná známka

Kabele,, Karel

Navrhovaná známka

Doc.Ing. Martina Peřinková, Ph.D

Navrhovaná známka

eVSKP id 117817