KOZÁKOVÁ, M. Ověření spolupůsobení základové desky a piloty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Vladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hrubešová,, Eva

Navrhovaná známka

Turček,, Peter

Navrhovaná známka

eVSKP id 117818