FRIDRICH, P. Vliv injektáže na postup vlhkosti a termofyzikální vlastnosti malt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Tuza, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Myslín, Jiří

Navrhovaná známka

Tomíček,, Oldřich

Navrhovaná známka

Klečka,, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 117815