ŘEZNÍK, B. Geopolymery na bázi elektrárenských popílků a cihelného střepu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Rovnaníková, Pavla

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Lang,, Karel

Navrhovaná známka

Příhoda,, Jiří

Navrhovaná známka

Žižková, Nikol

Navrhovaná známka

eVSKP id 117813