MOCOVÁ, P. Optimalizace návrhu energetické renovace školských budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mohelníková, Jitka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kulhánek,, František

Navrhovaná známka

Katunský,, Dušan

Navrhovaná známka

eVSKP id 117839