POLÁŠEK, D. Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro čištění odpadních vod potravinářského průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavínek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bodík,, Igor

Navrhovaná známka

Rusník,, Igor

Navrhovaná známka

eVSKP id 117844