STRÁNSKÁ, Z. Hodnocení přírodních a recyklovaných surovin a materiálů v budovách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ostrý, Milan

Navrhovaná známka

Lupíšek,, Antonín

Navrhovaná známka

eVSKP id 117847