JAROLÍM, T. Využití nanotechnologií, zejména CNT, v silikátových kompozitech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hela, Rudolf

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bodnárová, Lenka

Navrhovaná známka

Martinec,, Petr

Navrhovaná známka

Kalina,, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 117835