SIMON, P. Progresivní styčníky FRP kompozitů konstrukcí dopravní infrastruktury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Karmazínová, Marcela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Maňas,, Pavel

Navrhovaná známka

Schmid, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 117845