NOVÁK, J. Analýza návrhových prvků okružních křižovatek v závislosti na nehodovost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Holcner, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Karpíšek,, Zdeněk

Navrhovaná známka

Mahdalová,, Ivana

Navrhovaná známka

Macur, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 117842