OBRTLÍK, J. Česká sakrální architektura v letech 1900 - 1950 v mezinárodním kontextu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Šlapeta, Vladimír

stanovisko školitele

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kyselka, Mojmír

posudek oponenta

Navrhovaná známka

Halík,, Pavel

posudek oponenta

Navrhovaná známka

eVSKP id 83178