MUZIKÁŘ, V. Brněnské brownfieldy u řeky Svitavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Májek, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ležatka,, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 119050