NAVRÁTIL, P. Modelování odezvy zkušebních těles ze stavebních materiálů při lomových experimentech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Keršner, Zbyněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Veselý,, Václav

Navrhovaná známka

eVSKP id 54971