SCHÄFEROVÁ, H. Otopné systémy v předškolních zařízeních [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Topič, Jan

Posudek oponenta

eVSKP id 54977