ZBONČÁK, M. Magneticky uspořádané struktury v polymerních nanokompozitech a jejich vliv na mechanickou odezvu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jančář, Josef

viz posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Khúnová,, Viera

viz posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Crosby, Alfred

viz posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 113344