ONDREÁŠ, F. Termomechanické chování polymerních nanokompozitů s disperzí nanočástic kontrolovanou pomocí přípravného protokolu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Jančář, Josef

viz posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chodák,, Ivan

viz posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Matějka,, Libor

viz posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 113343