LONDA, J. Lávka pro pěší [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Štrba, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Barnat, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 118730