JÍLKOVÁ, K. Mateřská škola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bečkovský, David

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vlach, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 118830