JELÍNEK, J. Mateřská školka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Blažková, Vendula

Navrhovaná známka

eVSKP id 118828