TRNĚNÁ, E. Analýza stížností odběratelů pitné vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Ručka, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Baran, Přemysl

Navrhovaná známka

eVSKP id 118522