BERÁNEK, T. Hotel Aztec [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Sukopová, Dáša

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Spáčilová, Jitka

Navrhovaná známka

eVSKP id 118801