ŠPILÍNEK, R. Příprava a realizace sídla společnosti POLNA corp. s.r.o. v Třinci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Nečasová, Barbora

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Venkrbec, Václav

Navrhovaná známka

eVSKP id 118639