NOVÁK, J. Diagnostika vybrané mostní konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Žítt, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Láník, Jaromír

Navrhovaná známka

eVSKP id 118584