BŘEZINA, J. Časový vývoj metrologických charakteristik elektromagnetických indukčních měřidel bodových rychlostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Žoužela, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Brázda, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 118482