WERNER, D. Bytový dům Panoráma Boskovice - dopravní řešení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Všetečka, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Apeltauer, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 118674