POSPÍŠIL, T. Hasičská zbrojnice - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlčková, Jitka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Venkrbec, Václav

Navrhovaná známka

eVSKP id 118623