ČERNÝ, T. Energetická optimalizace administrativní budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Adam, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Horák, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 118677