ZLÁMAL, V. Stavební průzkum a diagnostika konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Anton, Ondřej

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vítek, Lubomír

Navrhovaná známka

eVSKP id 118587