NEUSCHL, M. Betonová konstrukce spodní stavby administrativního objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Perla, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pulec, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 118769