VOZÁR, M. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Donaťáková, Dagmar

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Donaťák, Vladislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 118906