NOVÁK, T. Studie sanace vybrané části stokové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Raclavský, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Malaník,, Stanislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 118514