KUBÍČEK, L. Příprava a realizace výstavby mateřské školy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Diaz, Yvetta

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Novotný, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 118611