ROLEČEK, J. Obnova a revitalizace přírodního potoka Ponávky ve městě Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlovský, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ležatka,, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 120186