JACEČKO, T. Středoevropské forum Olomouc [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Dulenčín, Juraj

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Velek, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 120161