PAULASOVÁ, L. Moravské vinařské centrum Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Dýr, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Macháčková, Šárka

Navrhovaná známka

eVSKP id 120179