DVOŘÁK, J. Integrita rozhraní materiálů obráběných progresivními technologiemi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Píška, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Janáč, Alexander

Navrhovaná známka

eVSKP id 26092