KALHOUSOVÁ PERNICOVÁ, Z. Prázdno, samota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rathouský, Luděk

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Bolf, Josef

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 57641